1. Engel Yok Toyota Var
Ne aramıştınız?
Beyond Zero

 

 

Engel Yok, Toyota Var

Engelli Bireylerin Toyota İle Özgürlük Sınırı Yok!

Biliyoruz ki, engelli bireylerin önündeki en büyük sorunlardan biri ulaşım. “Engel Yok, Toyota Var” ile hedefimiz toplum üzerinde farkındalık yaratmak ve engelli bireylere ulaşımda kolaylık sağlamak. Birçok engelli vatandaşımız araç alımlarında yeterli bilgiye sahip değil, bu yüzden toplum bilincini arttırmayı istiyoruz.

Engel durumunuza göre geliştirilen, gaz pedal kiti ve direksiyon üstü tutma kolu ile güvenli ve keyifli sürüşlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Bu ayın ÖTV muaf avantajlarını inceleyin:

 • Engelli Sürücüler İçin Geliştirdiğimiz Çözümler

  Eğer sağ bacak fonksiyonsuz ise,

  Sürücünün sağ ayağı veya sağ bacağı fonksiyonunu yerine getiremediği için gaz pedal kiti fren pedalının soluna takılır. Ek olarak takılan gaz pedalı, çıkarılabilir özelliğe sahip olduğu için engeli olmayan sürücüler de rahatlıkla bu araçları kullanabilir. Pedal ekleme işlemi yalnızca otomatik vitesli araçlar için geçerlidir.

ÖTV Muafiyet Durumları Karşılaştırması

 

Aracı kim kullanabilir?

MTV muafiyeti

Kullanım için araca özel tertibat takılması gerekli mi?

5 yıl sonra ÖTV'siz yeni bir araç alınabilir mi?

Engellilik oranı %90 ve üzeri

Engelli kişinin eşi, il sınırı içerisindeki birinci derece akrabaları, sıhri hısımları ve kardeşleri aracı sahibi yararına kullanabilir

Var

Hayır

Evet

Engellilik oranı %90'dan az

Sadece hak sahibinin kendisi

Var

Evet (sadece otomatik vites de özel tertibat sayılıyor)

Evet

Şehitlerimizin veya vefat etmiş gazilerimizin 1. derece yakınları

1. derece yakınları

Var

Hayır

Hayır

 • Eğer her iki bacak fonksiyonsuz ise,

  Sürücünün her iki bacağı fonksiyonunu kısmi olarak ya da tam işlevsiz olarak yerine getiremeyen sürücülerimiz için elden kontrollü gaz ve fren kiti sürücünün ihtiyacına karşılık gelme şartı ile sağda veya solda olup, direksiyona paralel bir şekilde yerleştirilmektedir. Elden kontrollü gaz ve fren kiti sadece otomatik vitesli araçlar için uygunluk göstermektedir. Bu kitler sürücünün görüş açısını ve hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde monte edilir. 

  Elden kontrollü gaz ve fren kiti çift fonksiyonlu çalışır, kendinize doğru çektiğinizde araç hızlanır ittiğinizde fren yapar. Orijinal gaz ve fren pedalı mevcut yerinde bulunmaktadır.

 • Eğer sol bacak fonksiyonsuz ise,

  Sol bacak fonksiyonunu yerine getiremeyen sürücüler için hiçbir değişiklik yapılmaksızın otomatik vitesli araçlar kullanıma uygundur. Engelli sağlık raporu ve engelli araç kullanımına uygun sürücü belgesi olması halinde sürücüler Özel Tüketim Vergisinden muaf olacaktır.

 • Eğer kollardan biri fonksiyonsuz ise,

  Herhangi bir kolunda kısmi fonksiyonsuzluk olan sürücüler için çatal şeklinde olan Direksiyon Üstü Tutma Kolu takılır. Sadece bu aparatın takılması sizleri ÖTV’den muaf etmez.

  Sol kolunda fonksiyon bozukluğu olan müşterilere Direksiyon Üstü Tutma Kolu bile olsa ÖTV’siz satış yapılmaz. Bu konuda belirleyici, rapordaki oran ve maliyenin kararıdır.

 • ÖTV İndirimi

  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum içerisinde, belirli bir mal veya ürün üzerinden maktu ya da oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. ÖTV oranı her yıl, kişi başına düşen milli gelir ve ekonominin canlanmasına göre değişkenlik göstermektedir. Vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olanlar, engel durumunu nüfus cüzdanlarına işletip engelli aylığı alabilir ya da vergi indiriminden faydalanabilirler.

  Siz de Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile ÖTV ödemeden Toyota sahibi olabilirsiniz.

Rapor Almanız İçin Size En Yakın Sağlık Ocağını Bulun

 • EHLİYET DURUMU

  Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre 1 Ocak 2016 dan itibaren, eskiden H sınıfı olan engelli ehliyetleri A veya B sınıfı olarak veriliyor.

  B Sınıfı ehliyet almak için yaşınızın 18, A Sınıfı ehliyet almak için yaşınızın en az 20 olması gerekmektedir. Avrupa standartları gereğince, eğer A sınıfı ehliyet alacaksanız daha öncesindeki 2 yıl A2 ehliyetine sahip olmanız gerekiyor.

  Ayrıca, her iki ehliyete sahip olmak için engelli vatandaşlarımızın en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi birine uygun değilseniz, sürücü belgesi almaya hakkına sahip olamıyorsunuz.

  Yazılı ehliyet sınavına girdikten sonra, engel durumlarına göre aldıkları direksiyon derslerinden sonra, özel aparatlı araçlar ile sınava girerler ardından başarılı olma durumunda ehliyetlerine sahip olabilirler.

  Engelli Sürücüler, tam teşekküllü hastanelerden aldıkları sağlık raporlarına göre özel donanımlı araçları kullanabilirler.

Sıkça Sorulan Sorular
Ehliyet Durumu

Bu yazı sadece bilgilendirme amaçlı olup, ÖTV muafiyetli araç alımlarında güncel mevzuatın geçerli olacağı ve uygulanacağını hatırlatırız. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. burada yazan bilgilendirmenin uygulanması konusunda herhangi bir taahhüt vermemektedir. ÖTV muafiyetli araç alımınızda mutlaka satıcı ile alım koşulları konusunda güncel bilgileri edinmeniz gerekmektedir.

Engelli ehliyetine sahip olabilmek için engel yüzdesine bakılmasına gerek yoktur. Engelli kişiler B sınıfı engelli ibrazlı ehliyet almalıdırlar. Bunun için ise tam teşekküllü hastanelerden alınan rapor ve araç kullanımı için gerekli aparatların raporda belirtilmesi gerekir.

Bu kişiler tekrar yazılı sınava tabi tutulmazlar, verilen sağlık raporuna göre düzenlenmiş özel araçlarla eğitim aldıktan sonra, direksiyon sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olan sürücüler engelli sürücü belgesi almaya hak kazanır.

Hayır, yoktur. Nitekim engelli oranı %90 ve üzeri kişiler için araç kullanım şartları ayrıca düzenlenmiştir. (Engelli kişinin eşi, il sınırı içerisindeki birinci derece akrabaları, sıhri hısımları ve kardeşleri aracı sahibi yararına kullanabilir.)

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 53. maddesi, 3. fıkrası uyarınca; özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ÖTV muaf olarak bizzat ithal edilen araçların; araç sahibi engelli kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunludur.

Engellilik derecesi %90 ve üzeri olan kişiler adına ÖTV’den muaf olarak yurt içinden alınan ve özel tertibatı bulunmayan araçların araç sahibi dışında birisi tarafından kullanılması konusunda mevzuatta herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

Sürücü kurslarında Valilik tarafından görevlendirilen bir uzman tarafından işitme engeli olan kişilere teorik ve direksiyon eğitimi verilir.

1 Ocak 2024 itibari ile hesaplanması gereken Özel Tüketim Vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 1.591.220 TL’yi aşmayan motor seçenekleri tercih edilebilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Engellilik derecesi %90 dan az olan malul ve engelliler, tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu alıp kendi adlarına kayıtlı ve tescilli olan taşıtların, engellilik durumuna uygun hale getirildiğini belirten ‘Motorlu Araç Tescil Belgesi’ ni onaylanmış örneği ile ‘Araçlar İçin Teknik Belge’ ve ‘Proje Raporu’ nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde MTV’den muaf sayılabilirler.

%90 üzerinde engelli olup 18 yaşını dolduran fert için vasi kararı gereklidir.  %90 üzerinde engelli olup engel sebebi demans ise yine vasi kararı, senilite ise İl Sağlık Kurulundan alınan rapor da gereklidir.  Sağlık raporu süreli ise süre bitiminde rapor yenilenip Nakil Vasıtaları Vergi Dairesine muhakkak raporu götürmek gereklidir.

Doğal afet veya kaza sonucu aracın kullanılamaz hale gelmesi gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması halinde bu aracın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş olsa dahi aynı koşullarla başka bir aracın iilk iktisabında da istisnadan yararlanılabilecektir.

01.01.2023 itibari ile *7061 sayılı Kanun’la motor silindir hacmi sınırlaması kaldırılmıştır. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren, engelliler tarafından alınan binek otomobilleri motor silindir hacmine bakılmaksızın ÖTV istisnasından yararlanabilecektir.*Motor silindir hacmine ilişkin sınırlar kalkmış olmakla birlikte, yapılan ikinci değişiklikle istisnadan yararlanılabilecek binek otomobiller için parasal bir sınır getirilmiştir. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren engelliler tarafından alınan binek otomobillerin bedeli 1.591.220 TL'yi aşıyorsa ÖTV istisnasından yararlanılamayacaktır. 1.591.220 TL'lik bedel; hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil toplam fiyatı ifade etmektedir.

ÖTV Kanununa göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz.  Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmez.

Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir.

ÖTV Kanununun 15/2-a maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç, ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınacağı, Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda ise bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre; Kanunun 7/2 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanan malul ve engellilerin bu kapsamda iktisap ettikleri araçları 5 yıldan fazla kullanarak bir başkasına satması durumunda, aracı alan kişi tarafından ÖTV ödenmeyecektir.

ÖTV indirimi sadece engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız aracı kendi üzerine almalıdır.

Engellilik yüzdesi %90 ve üzerinde olmak şartı ile engelli bireyin üzerine araç alınabilir.

01.01.2023 itibari ile *7061 sayılı Kanun’la motor silindir hacmi sınırlaması kaldırılmıştır. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren, engelliler tarafından alınan binek otomobilleri motor silindir hacmine bakılmaksızın ÖTV istisnasından yararlanabilecektir.*Motor silindir hacmine ilişkin sınırlar kalkmış olmakla birlikte, yapılan ikinci değişiklikle istisnadan yararlanılabilecek binek otomobiller için parasal bir sınır getirilmiştir. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren engelliler tarafından alınan binek otomobillerin bedeli 1.591.220 TL'yi aşıyorsa ÖTV istisnasından yararlanılamayacaktır. 1.591.220 TL'lik bedel; hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil toplam fiyatı ifade etmektedir.