1. Satış Sonrası Hizmetler
  2. Toyota Forever
  3. Genel Şartlar
Beyond Zero

 

 

GENEL ŞARTLAR

KART SAHİBİ OLMA, KART TESLİMİ VE GENEL ŞARTLAR

1. Toyota Forever Kart’ın (“Kart”) mülkiyeti Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’ye (“Toyota”) aittir. Kart’la ilgili hizmetler Toyota ve program ortakları tarafından sağlanmaktadır ve yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.

2. Müşterinin cep telefonuna gönderilen SMS onay kodunun Toyota sistemine tanımlanması ile işbu genel şartlar müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır. Kart, araç ruhsatı ibraz edilerek, ruhsatta belirtilmiş ve 18 yaşından büyük olan araç sahibi tarafından, yalnızca bir aracın plakasına (“Tanımlı Araç”) tanımlanabilecektir. Kart hamili (“Hamil”), Kart’ın aktivasyonuna ilişkin Toyota’nın onayının alınması, ilgili şartların yerine getirilmesi ve ilgili mevzuat gereğince işleme izin verilmesi şartıyla, kart aktivasyonundan 24 saat sonra, Toyota Forever Programı’na katılan Toyota Plazalar ve program ortaklarında kullanmaya başlayabilecek olup, Toyota Forever Programı, Kart’ın ilk kullanımı ile işlerlik kazanacaktır.

Kart talep başvurusunda bulunulması, Toyota’ya başvuruyu kabul etme ve Kart düzenleme yükümlülüğü getirmez.

3. Hamil, Toyota’nın, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir ön ihtar veya ihbara gerek olmaksızın, Toyota Forever Programı uygulamasını durdurmaya, sona erdirmeye veya program koşullarını ve kapsamını değiştirmeye yetkili olduğunu kabul eder.

4. Hamil, Toyota yetkilisiyle paylaştığı iletişim bilgilerinin doğru olduğunu ve bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek hatalardan ve bunun neticesinde oluşabilecek yükümlülük ve masraflardan Toyota’nın sorumlu olmadığını ve Toyota’nın her tür yasal hakkının saklı olduğunu kabul eder. Program ortaklarındaki avantajlardan faydalanabilmek için, Toyota sisteminde tanımlı cep telefonu bilgisinin yetkili ile paylaşılması gerekli olacaktır.

5. Hamil, Toyota sistemlerinde yer alan kişisel bilgilerinin, Toyota’nın ve Toyota Forever program ortaklarının daha iyi bir hizmet vermesi amacıyla işlenebileceğini, saklanacağını ve program ortaklarıyla paylaşılacağını kabul eder. Kişisel verileri saklama ve güvenliğini sağlama sorumluluğunu taşıyan Toyota ve Toyota Forever Program ortakları Hamil’in bilgilerini amacı dışında ve onayı olmaksızın Toyota Forever Program Ortağı olmayan 3. kişilere iletmeyecek ve başka amaçlarla kullanmayacaktır. Toyota’ nın Kişisel Verileri Koruma Politikasına Toyota.com.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

6. Hamil, Toyota Plazalar’da yapacağı servis harcamalarında Toyota tarafından belirlenecek şekilde Toyota Puan kazanmaya başlayacaktır. Kazanılan Toyota Puanlar, Tanımlı Araç ile ilgili olarak, motor yağları hariç olmak üzere, Hamil’in Toyota Plazalar’da yapacağı orijinal mekanik yedek parça/işçilik alımlarında Toyota Forever Puan Skalası’na göre belli oranlarda indirim sağlayacaktır. Avantajlı menüler ve özel fiyatlandırılmış yedek parçalarda Toyota Forever indirimi geçerli olmayacaktır.

7. Toyota Forever Programı dahilinde kazanılan Toyota Puanlar bağlılık puanı hariç araca verilir. Bağlılık puanı müşteri adına tanımlanır. Bir aracın üzerindeki puanlar başka bir araca aktarılmaz, başka bir aracın puanlarıyla birleştirilmez.

8. Kart, Toyota ve program ortaklarının belirleyeceği Toyota Forever programı kapsamı dışındaki diğer hizmetler/kampanyalarda ve diğer kart programları ile birlikte kullanılamayacaktır.

9. Tanımlı Araç’ın satılması, Hamil’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin Kart’ı iptal etmesi veya Toyota’nın, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir ön ihtar veya ihbara gerek olmaksızın Toyota Forever Programı’nı sona erdirmesi durumunda; Kart’a tanımlı tüm faydalar sona erecek ve Kart’ın Toyota Plazalar’da ve program ortaklarında avantaj sağlama özelliği kullanıma kapatılacaktır.

10. Programın suistimali, Kart’ın amacı dışında kullanımı, Kart kullanım programı koşullarının dışındaki tüm yöntemlerin kullanılması veya fazladan puan kazanmaya yönelik hileli davranışların Toyota veya program ortakları tarafından tespiti halinde Hamil, herhangi bir puan kazanamayacak veya kazandığı puanlardan ve avantajlardan faydalanamayacaktır. Böyle bir durumda Toyota ve program ortaklarının her türlü yasal hakkı saklı kalacak ve Hamil’in cezai sorumluluğu doğabilecektir.

11. Hamil, Tanımlı Araç ile programa katılan BP istasyonlarında akaryakıt/auto LPG harcaması yaptığı takdirde bulunduğu Toyota Forever Puan Skalası’na göre BP Puan kazanacak ve kazanılan bu BP Puanlarla programa katılan BP istasyonlarında akaryakıt ve/veya auto LPG alabilecektir. Toyota puan skalasında meydana gelecek değişiklikler 24 saat sonraki BP kullanımında geçerli olacaktır. Toyota Puanlar’a istinaden hak kazanılan akaryakıt/auto LPG faydası, BP istasyonlarında Kart’a yüklenecek BP Puanları şeklinde olacaktır. Kart’ın kullanıldığı işlemler, Tanımlı Araç ile yapılmadığı müddetçe puan kazanımı olmayacaktır.

Bir gün içerisinde tek seferde kullanılabilecek maksimum ve minimum BP Puan tutarı ve aynı gün içerisinde yapılabilecek maksimum işlem sayısı Toyota ve BP tarafından belirlenecektir.

12. 9. maddede belirtilen durumlarda, ilgili mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle Toyota Forever Programı’nın devamının mümkün olmaması gibi durumlar haricinde, Kart’ın içinde birikmiş BP Puanları, 1 ay boyunca akaryakıt ve/veya auto LPG alımında kullanılabilecektir. Bu süre sonunda önceden hiçbir ihtar veya ihbarda bulunmaksızın Kart’a ait tüm BP Puanlar silinecektir. İnaktif hale gelmiş olan Kart, Toyota Plazalarda yapılacak ilk servis harcaması sonrasında otomatik olarak aktif hale gelecektir. Ayrıca Kart’a ait son işlem tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmayan BP puanları, BP tarafından önceden hiçbir ihtar veya ihbarda bulunmaksızın silinebilecektir.

Tanımlı Araç’ın satılması durumunda ise yeni sahibinin, Toyota Plazalara yeni ruhsatıyla başvurması sonucu adına yeni bir Kart aktif edildiğinde, araç üzerindeki Toyota puanları yeni sahibine devrolacak, BP puanları ise devrolmayacaktır.

13. Toyota Forever Programı uygulaması süresince, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda ve ilgili tüm mevzuatta yapılacak değişiklik ve/veya resmi makamlar tarafından alınacak karar veya işlemler sonucu, Toyota Forever Programı devam edemediği takdirde, Kartlar’a BP istasyonlarında verilen akaryakıt/Auto LPG faydası kendiliğinden hükümsüz hale gelecek olup böyle bir durumda Kart, sadece Toyota Plazalar’da ve diğer program ortaklarında belirlenen avantajlar için kullanılabilecektir.

14. %35 Sarar indirimi anlaşmalı Sarar mağazalarında ve sezon ürünlerinde geçerlidir.

15. Kredi kartına taksit fırsatı sadece anlaşmalı bankaların kredi kartları için geçerlidir.